Wednesday, June 6, 2007

Mia Dua Videoblogo: La Monato de Geja Fiero

Esperanta Versio:

Saluton. Ĉifoje, mi volas paroli pri io grava. Jam estas junio kaj en Usono, junio estas la monato de geja fiero. Mi nur volas gratuli tiujn, kiuj jam elvenis. Mi scias, ke la tuta afero estas malfacilega. Ankaŭ, mi volas gratuli vin, William Sledd, por fari ĉi tiun vidaĵon. Kaj al la malamantoj, ne estu stultaj. Se vi diros ion, almenaŭ sonu kiel edukita homo. Kaj al ĉiuj, estu vi mem, kaj estu feliĉaj.

Angla Transskribo:

Hello. This time I want to talk about something important. It is already June, and in the USA, June is the month of gay pride. I just want to congratulate those who have already come out. I know that the whole thing is very hard. Also, I want to congratulate you, William Sledd, for making this video. And to the haters, don't be stupid. If you're going to say something, at least sound like an educated person. And to everyone else, be yourself and be happy.

Tuesday, May 29, 2007

Mia Unua Videoblogo: La Enkonduko

Esperanta Versio:

Saluton ĉiuj kaj bonvenon al mia unua videoblogo. Mi nomiĝas Lathan kaj mi aĝas dek naŭ jarojn. Mi loĝas en Ilinojo, Usono. Mi ekdecidis fari videojn ĉar nun mi havas multa libertempon kaj nun mi povas praktiki esperanton. Nun, mi estas studento de universitato. Ĉimomente, mi parolas anglan, hispanan, kaj asiran lingvojn, sed baldaŭ mi estos studanta japanan kaj katalunan lingvojn. Ankaŭ, mi estas komencanto de esperanto, kaj mi ne parolas tiel bone kiel mi ŝatus. Pro tio, mi bedaŭras. Nu, mi pensas ke mi devas enlitiĝi ĉar ĝi estas la kvina horo matene. Mi esperas fari pli videoblogojn post nelonge.
Ĝis la revido.

Angla Transskribo:

Hello everyone and welcome to my first video blog. My name is Lathan and I am 19 years old. I live in Illinois, USA. I decided to make videos because I now have a lot of free time and now I can practice Esperanto. I am now a college student. Currently, I speak English, Spanish, and Assyrian, but soon I will be studying Japanese and Catalan. Also, I am a beginner of Esperanto, and I don't speak as well as I would like to. Because of that, I am sorry. Well, I think I should go to bed because it's 5 in the morning. I hope to make more videos shortly. See you.